صـفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما  
         بازی ووبی (woobies)
     
 

بازی ووبی (woobies)

 

دستورالعمل بازی ووبی

در این بازی باید 3 رنگ یکسان در کنار یکدیگر باشد تا ووبی ها به پرواز در آیند و محو شوند ، سعی کنید تا آنجایی که  امکان دارد هم رنگ ها را در کنار یکدیگر در چپ و راست جا کنید ، پرواز بیشتر هم رنگ ها و قرار داشتن هم رنگ های بیشتر در کنار هم امتیاز بیشتری برای شما دارد و با هر صد امتیاز یک زندگی اضافی به شما داده می شود .

همه ووبی ها با برخورد ووبی سیاه منفجر می شوند ، این ووبی بمبی پس از هر ترکیب 5 تایی پانزده هزار امتیازی بدست می آید

ووبی رنگی در کنار هر ووبی قرار بگیرد به همان رنگ تبدیل می شود

 

Game instructions

Match at least 3 woobies of the same color , so they can fly away . try and let them bounce at the left and right wood pieces to bring them to their destination , too. The more woobies fly away and the more combinations you make in a row the higher your score . you'll get an additional life each 100,000 points.

All woobies being hit by a black woobie – bomb explode . you get a woobie-bomb after  5 combinations in a row and each 15,000 point . woobie-bombs already being placed at the top explode as soon as they are hit by another woobie. Multicolored joker-woobies will appear in the color that is found most around its neighbors.

بازی ووبی (woobies)

 
 
 
     
 © All Rights Reserved , SaraDownload.com 2007-2008 .