صـفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما  
         بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت اول
     
 

بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت اول

معذرت خواهی:

شما که فکر نمی کنید کار اشتباهی انجام داده باشید پس برای چه معذرت خواهی می کنید؟ زیرا کار اشتباهی انجام داده اید. مسئله این است که هنوز متوجه آن نشده اید. معذرت خواهی کنید و در بازی زندگی یک گل جلو باشید.

داشتن دستگاه کنترل، نشانه مردانگی و شجاعت شما نیست:

شما عاشق قدرت هستید.آن وسیله ماندگار، مطبوع و جادویی که در دستان شما قرار دارد. آن را به یک سمت می گیرید و تصاویر زندگی در مقابل چشمان شما تغییر می کنند. یک دکمه آن را فشار می دهید و زمان حضور هر برنامه ای را معین می کنید. شبکه های تبلیغاتی، موسیقی، اخبار، کارتون و ورزش هر کدام را که بخواهید.

اما ازدواج یعنی اشتراک، یعنی در بعضی مواقع باید اجازه دهید کنترل به دست او باشد، به هر سمتی می خواهد نشانه برود و دکمه ها را فشار دهد، تصمیم بگیرید که چه برنامه ای را نگاه کنید حتی اگر یکی از سریال های مسخره تلویزیونی باشد.

توجه کنید:

یا حداقل وانمود کنید که توجه می کنید.

لوازم زندگی هدیه محسوب نمی شوند:

مخلوط کن، توستر، غذاساز، قالب های شیرینی پزی و ... بدون توجه به این که چه کیفیتی دارند یا تولید کدام کشورند و از نظر هنری چه کارهایی روی آن ها انجام گرفته حتی اگر طراحی ولفگانک پاک، امریل لاگاس یا مارتا استیوارت باشند هنوز یک ماشین اند که برای پختن غذایی به کار می روند که شما هم از آن می خورید. لوازم منزل هدیه نیستند فقط یک وسیله اند. شما این وسایل را دوست دارید و همسر شما هدیه گرفتن را.

مواظب میادین مین باشید:

هیچ گاه به این سوال جواب ندهید مگر این که از جان خودتان سیر شده باشید(آیا من چاق شده ام؟)

بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت اول

 
 
     
 © All Rights Reserved , SaraDownload.com 2007-2008 .