صـفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما  
         بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت پنجم
     
 

بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت پنجم

هوشیار بمانید:

امسال به یک اجرای موسیقی از هر نوعی که هست بروید. به هر حال چشمانتان را برای دیدن همه چیز باز نگه دارید حتی اگر از موسیقی متنفر باشید. رفتن به این مکان ها و بیدار ماندن نشان می دهد که شما در بعضی مواقع خواسته هایتان را در مرحله دوم قرار می دهید. پس به از خود گذشتگی های او فکر کنید. علاوه بر این کمی کار فرهنگی لطمه ای به شما نمی زند ولی تعداد زیاد آن ممکن است باعث فراموشی آمار و اطلاعات ورزشی مورد علاقه شما شود.

بیدار بمانید:

به او محبت کنید، با او صحبت کنید، به او توجه کنید. حالا می توانید به خوابی مرگ مانند به کما بروید.

واقعا گوش کنید:

این کاری بیشتر از سر تکان دادن یا انتظار برای رسیدن نوبت صحبت شماست. این کار، گوش دادن به آن چیزهایی است که او می گوید (یا نمی گوید) و درک آن هاست. این ریسک را که در آزمون (اگر واقعا گوش می کردی، من چه گفتم؟) مردود می شوید.

روزهای کلیدی را به خاطر بسپارید:

مردها به خاطر عدم یادآوری، روزهای مهم در زندگی زناشویی شان، بسیا بدنام هستند. تولد او، تاریخ ازدواج، زمانی که نامزد شده اید، روزی که برای اولین بار به همراه دوستانتان با او به بیرون رفته اید. روز، زمان و مکان اولین آشنایی تان و ... این ها چیزهایی هستند که خاطرات شما را شکل می دهند. اگر نتوانید آن ها را به خاطر بسپارید واقعا بی خیال هستید.

اگر بی خیالید پس از همان روز اول هم نمی خواسته اید این کارها را انجام دهید. فقط یک راه برای یادآوری همه این چیزها وجود دارد. همان راهی که به وسیله آن در دوران مدرسه، روزها و وقایع تاریخی را حفظ می کردید. آن ها را کف دستتان بنویسید.

در قدم زدن و خرید های جزئی او مشارکت کنید:

با همسرتان به خرید بروید. بله حتی اگر خود شما به هیچ چیزی احتیاج ندارید فقط بروید و به چیزها نگاه کنید. این روش خوبی است که زمان را با هم بگذرانید. اصلا نمی توانید امتیازات این کار را محاسبه کنید زیرا مثل این است که تیم خود را، خود تشویق می کنی.

بایدها و نبایدها ویژه شوهران قسمت پنجم

 
 
     
 © All Rights Reserved , SaraDownload.com 2007-2008 .